สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว

“สื่อรถสองแถว” เข้าถึงแหล่มชุมชน ตรอก ซอกซอย ทุกหนระแหง ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รวมไปถึงต่างจังหวัด ตามหัวเมืองใหญ่ ๆ และต่างอำเภอ นอกจากนี้รถสองแถวยังได้รับความนิยมในเมืองท่องเที่ยว เช่น เมืองเชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี หัวหิน เป็นต้น

“ใช้ลูกฟูก หรือไวนิล อันไหนเวิร์คกว่า” ป้ายลูกฟูกจะมีความแข็งแรงและสวยคมมากกว่า ตามมาตรฐานใช้ป้ายขนาด 40 x 200 cm. แต่จะมีบางพื้นที่จะใช้ป้ายเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดดังกล่าว